Энэхүү хэсгээс Анхан шатны курсын эхний хичээлийг үнэ төлбөргүй үзэх боломжтой. 
FREE ONLINE TEST

FREE ONLINE TEST

Үнэ төлбөргүй Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгөөрэй. Нийт 15 асуулттай.